Sau khi dừng công tác tại VETV, Bình luận viên Izumin đã lập tức tạo kênh […]