Nằm trong khuôn khổ sự kiện ASUS Expo 2019 kỉ niêm 30 năm thành lập ASUS, […]