Sở hữu lượng fanbase phát triển nhanh nhất trong thể thao chuyên nghiệp, có lượng khán […]